Afgelopen week verscheen het eindrapport van de Commissie Regulering van Werk, beter bekend onder de naam van de voorzitter Hans Borstlap. De ANKO heeft het rapport met grote belangstelling gelezen en is blij met onderdelen van het advies. De belangrijkste conclusie is dat de arbeidsmarkt flink moet veranderen omdat de huidige regels niet toekomstbestendig zijn.

Eerlijke concurrentie 
De ANKO vindt eerlijke concurrentie door gelijke marktomstandigheden een noodzaak voor een florerende en toekomstbestendige kappersbranche. Op dit moment is er sprake van een ongelijk speelveld tussen de kappersbedrijven met en zonder personeel, waardoor de continuïteit van de branche onder druk staat. Daarom zet de ANKO in op de verbetering van het gelijke speelveld of level playing field in de kappersbranche.

Verplichte loondoorbetaling
Verder is de ANKO blij met het advies de verplichte loondoorbetaling bij ziekte tot een jaar terug te brengen. Dit sluit naadloos aan bij onze strijd om de verplichtingen rondom wet- en regelgeving ook voor kleinere ambachtelijke bedrijven behapbaar te maken.

De kappersbranche is een branche met veel jonge werknemers, parttimers en zzp’ers. Directeur Wijnand van Unen: “De ANKO vraagt al jaren aandacht voor de negatieve effecten van deregulering en verregaande flexibilisering van de arbeidsmarkt en de scheef gegroeide verhoudingen tussen werkgeverslasten in relatie tot die van zzp’ers. We gaan graag met de betrokkenen in overleg over de uitwerking van onderdelen van het advies.”

Deel dit bericht gerust:
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter
Email this to someone
email
Print this page
Print